• Disclaimer

    <h1>Disclaimer</h1> <p>Deze disclaimer is van toepassing op de inhoud en het gebruik van de website <a title="Hunkemoller.nl" href="https://www.hunkemoller.nl/nl_nl/" target="_self">www.hunkemoller.nl</a>. Hunkem&ouml;ller International B.V. wijst je ten aanzien daarvan op het volgende:</p> <p><strong>Aansprakelijkheid<br /></strong>Hunkem&ouml;ller doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie op de site (inclusief alle productinformatie die er te vinden is) geen fouten bevat. Helaas kunnen we dit niet garanderen. Hunkem&ouml;ller is niet aansprakelijk indien er sprake is van 'kennelijke' (type-)fouten. Hiermee worden fouten bedoeld waarbij iedere consument zeker weet dat het om een fout moet gaan. Kom jij ergens een fout tegen? Dan zouden we het fijn vinden als je ons daarvan op de hoogte stelt. Stuur je e-mail naar: <a href="mailto:klantenservice@hunkemoller.com">klantenservice@hunkemoller.com</a></p> <p><strong>Rechten<br /></strong>Hunkem&ouml;ller, of de rechthebbende, behoudt zich alle rechten voor, waaronder auteurs- en merkrechten, portretrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de website staat. Daaronder vallen ondermeer teksten, illustraties en grafisch materiaal. Geen van deze rechten gaan over op bezoekers/gebruikers van de website. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te vermenigvuldigen, of op een andere manier op te slaan of ter beschikking te stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hunkem&ouml;ller. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.</p> <p><strong>Uw gegevens</strong><br />Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw bestelling of op grond van een wettelijk voorschrift.</p> <p><strong>Wijzigingen<br /></strong>Hunkem&ouml;ller mag de informatie op de website, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, altijd wijzigen zonder dit van te voren aan te kondigen. Wij raden dan ook aan om regelmatig na te gaan of de informatie op de website is gewijzigd.</p> <p>Hunkem&ouml;ller International B.V. 2018</p> <p>&nbsp;</p>

    Lees meer
  • Information - Terms & Conditions - 230

    <p style="margin-bottom:.0001pt; margin:0in 0in 10pt"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><span lang="NL" style="font-family:&quot;Georgia&quot;,serif"><span style="background-color:#ffffff;"></span></span></b></span></span></span></p> <h1 style="margin: 0in 0in 10pt;"><span style="font-size:20px;"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"></span></span></span></h1> <p style="margin-bottom:.0001pt; margin:0in 0in 10pt"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><u><span lang="NL" style="font-family:&quot;Georgia&quot;,serif"></span><span lang="NL" style="font-family:&quot;Georgia&quot;,serif"></span></u></b></span></span></span></p> <p><b><u><span lang="NL" style="font-family:&quot;Georgia&quot;,serif"></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,serif">Actievoorwaarden &lsquo;Greetz win-actie&rsquo; van Hunkem&ouml;ller International BV (hierna: &ldquo;de Actie&rdquo;)&rsquo;:</span></span></span><span lang="NL" style="font-family:&quot;Georgia&quot;,serif"></span></u></b></p> <p><span lang="NL" style="font-family:&quot;Georgia&quot;,serif"></span></p> <ol> <li style="margin-bottom:.0001pt; margin:0cm 0cm 10pt"><span style="font-size:11pt"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,serif">Deze actie wordt georganiseerd door Hunkem&ouml;ller International B.V. en deelname is uitsluitend mogelijk voor Members van Hunkem&ouml;ller. </span></span></span></span></span></span></li> <li style="margin-bottom:.0001pt; margin:0cm 0cm 10pt"><span style="font-size:11pt"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,serif">Om kans te maken om deze Actie te winnen, dient de deelnemer een geregistreerde Member te zijn van My Hunkem&ouml;ller, ingelogd te zijn in de app en een reactie verstuurd te hebben via de winactie in de app. Deze Actie loopt via de Hunkem&ouml;ller Membercard van 05-09-2019 t/m 08-09-2019.</span></span><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,serif"></span></span></span></span></span></span></li> <li style="margin-bottom:.0001pt; margin:0cm 0cm 10pt"><span style="font-size:11pt"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,serif">Na 09-09-2019 wordt de winnaar</span></span><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,serif"> getrokken op basis van bovenstaande criteria. De winnaar wordt willekeurig uitgekozen. </span></span></span></span></span></span></li> <li style="margin-bottom:.0001pt; margin:0cm 0cm 10pt"><span style="font-size:11pt"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,serif">Medewerkers van (franchise partners van) Hunkem&ouml;ller worden van deelname aan deze Actie uitgesloten.</span></span><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,serif"></span></span></span></span></span></span></li> <li style="margin-bottom:.0001pt; margin:0cm 0cm 10pt"><span style="font-size:11pt"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,serif">Hunkem&ouml;ller zal de persoonsgegevens van de deelnemers aan deze Actie uitsluitend gebruiken voor de communicatie omtrent deze Actie.</span></span></span></span></span></span></li> <li style="margin-bottom:.0001pt; margin:0cm 0cm 10pt"><span style="font-size:11pt"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,serif">De prijswinnaar dient minimum 16 jaar oud te zijn.</span></span></span></span></span></span><span style="font-size:11pt"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"></span><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,serif"></span></span></span></span></span></span></li> <li style="margin-bottom:.0001pt; margin:0cm 0cm 10pt"><span style="font-size:11pt"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,serif">De winnaar wint 1 van de 5 waardebonnen van Greetz ter waarde van &euro;30 voor bloemen of een plant. De waardebon is in de vorm van een kortingscode en is 1x te gebruiken op bloemen en planten en geeft maximaal &euro;30 korting op het product + de verzendkosten. Niet te gebruiken i.c.m. andere kortingscodes. Geldig t/m 30 september 2019.</span></span></span></span></span></span><span style="font-size:11pt"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"></span><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,serif"></span></span></span></span></span></span></li> <li style="margin-bottom:.0001pt; margin:0cm 0cm 10pt"><span style="font-size:11pt"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,serif">Het product is niet inwisselbaar<span style="color:black"> voor een geldbedrag. Het is tevens niet mogelijk om een product te ruilen tegen een ander product en/of prijs. De prijs zal per post worden toegezonden.</span></span></span></span></span></span></span></li> <li style="margin-bottom:.0001pt; margin:0cm 0cm 10pt"><span style="font-size:11pt"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,serif">De</span></span><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,serif"> winnaars worden via e-mail en/of priv&eacute; app bericht op de hoogte gebracht. Hierin kan worden gevraagd naar het adres waar de prijs naar opgestuurd kan worden. Het adres kan worden doorgegeven door de e-mail of het app bericht te beantwoorden. De winnaar dient binnen de 7 dagen na het ontvangen van de winstbevestiging een reactie te geven. Hierna vervalt het recht op deze prijs en zal er een nieuwe winnaar geselecteerd worden.&nbsp; </span></span><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,serif"></span></span></span></span></span></span></li> <li style="margin-bottom:.0001pt; margin:0cm 0cm 10pt"><span style="font-size:11pt"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,serif">Hunkem&ouml;ller behoudt zich het recht voor om de Actie en de actievoorwaarden ten allen tijde op enige wijze te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen. </span></span><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,serif"></span></span></span></span></span></span></li> <li style="margin-bottom:.0001pt; margin:0cm 0cm 10pt"><span style="font-size:11pt"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,serif">Hunkem&ouml;ller kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verliezen, vertragingen of technische defecten veroorzaakt door internet providers of andere meewerkende partijen, in welke vorm dan ook.</span></span><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,serif"></span></span></span></span></span></span></li> <li style="margin-bottom:.0001pt; margin:0cm 0cm 10pt"><span style="font-size:11pt"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,serif">Deelname aan deze Actie impliceert dat men akkoord gaat met de inhoud van dit reglement evenals met de beslissingen die Hunkem&ouml;ller in geval van overmacht verplicht is te nemen om het goede verloop van deze Actie te garanderen.</span></span><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,serif"></span></span></span></span></span></span></li> <li style="margin-bottom:.0001pt; margin:0cm 0cm 10pt"><span style="font-size:11pt"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,serif">Klachten m.b.t. de Actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan Hunkem&ouml;ller, t.a.v. de afdeling Customer Care, postbus 386, 1200 AJ te Hilversum, waarna binnen drie weken na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen door Hunkem&ouml;ller.</span></span><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,serif"></span></span></span></span></span></span></li> <li style="margin-bottom:.0001pt; margin:0cm 0cm 10pt"><span style="font-size:11pt"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,serif">Op deze Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In Nederland is de Nederlandse Reclamecode en de Gedragscode voor promotionele kansspelen van toepassing. </span></span><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,serif"></span></span></span></span></span></span></li> <li style="margin-bottom:.0001pt; margin:0cm 0cm 10pt"><span style="font-size:11pt"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,serif">Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met bovenstaande actievoorwaarden. </span></span><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,serif"></span></span></span></span></span></span></li> </ol> <p style="margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:.0001pt; margin-left:36.0pt; margin:0cm 0cm 10pt"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,serif"></span></span></span></span></span></p> <p style="margin-bottom:.0001pt; margin:0cm 0cm 10pt"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,serif">Aldus opgesteld door Hunkem&ouml;ller International B.V. te Hilversum september 2019</span></span></span></span></span></p> <p><span lang="NL" style="font-family:&quot;Georgia&quot;,serif"></span></p> <p style="margin-bottom:.0001pt; margin:0in 0in 10pt"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><u><span lang="NL" style="font-family:&quot;Georgia&quot;,serif"></span></u></b></span></span></span><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="NL" style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,serif"></span></span></span></span></span></p> <p style="margin-bottom:.0001pt; margin:0in 0in 10pt"><span style="font-size:14px;"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="NL"> <span style="line-height:115%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="NL"> </span><span lang="NL"></span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="margin-bottom:.0001pt; margin:0in 0in 10pt"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="NL" style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,serif"><span style="background:yellow"><span style="background-color:#ffffff;"></span></span></span></span></span></span></span></p>

    Lees meer